Släkten Åman från Jämtland

Nils Åman och Magdalena Hofverberg

Den första namnbäraren var Nils Åman, född i Fors socken i Jämtland 1693. Nils Åman blev student i Uppsala 1715, prästvidges 1720 och tjänstgjorde först som predikant vid Graninge bruk. Konsistoriet i Härnösand erbjöd honom att bli adjunkt hos kyrkoherde Svanholm i Undersåker och att efterträda honom efter Svanholms död ("ville han befrynda sig med huset, vore det så mycket bättre"). 1725 blev Nils Åman kyrkoherde i Undersåker och gifte sig sedan med Magdalena Hofverberg, dotter till prosten Salomon Hofverberg i Ragunda. Nils Åman dog 1739 och begravdes i kyrkan i Undersåker på högra sidan om altaret.

Nils Åman var son till bonden Jacob Nilsson i Oppåsen, född omkring 1650, död 1735 och hans hustru Margareta Jonsdotter.

Om Magdalena Hofverbergs släkt vet man bland annat att en tidig anfader var bonden Sigurd Johansson som 1428 köpte gården Klocksåsen i Näs socken i Jämtland.

Databasen

Den information som vi sammanställt här kommer inte från någon egen forskning. Det mesta finns tidigare publicerat redan på 1890-talet i en första version och senare i ett antal årgångar av den Svenska Släktkalendern. Upphovsmannen till merparten av informationen är Gustav Åman-Nilsson, vars främsta intresse förutom släktforskning var Lord Byron. Han donerade 250 verk av och om Lord Byron till Kungliga Biblioteket. Vi har i denna första version av databasen inriktat oss på att få med de ättlingar till Nils Åman och Magdalena Hofverberg som vi känner till. Vi räknar med att göra kompletteringar med utgångspunkt från Gustav Åman-Nilsson efterlämnade material. Om någon har ytterligare information eller rättelser vi tacksamma om ni tar kontakt med oss.


Denna sida uppdaterades senast 98-03-15; 21.41.04. Webmaster